"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Žáci předposledních ročníků našeho gymnázia v rámci výuky ZSV každý školní rok zakládají svoji studentskou firmu, která se zabývá prodejem občerstvení o hlavní přestávce. Bylo tomu tak i v tomto školním roce.

Všechny tři třídy v září vymyslely název firmy, zvolily její management, sestavily podnikatelský plán a s vedením školy dohodly podmínky svého podnikání. Dále musely vyplnit dotazníky pro hlavní kancelář Junior Achievement, která sídlí ve Zlíně a tyto aktivity zaštiťuje. Naši žáci tak získali možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, že vést firmu k zisku není žádný med, ale také poznali, že spoluprací a snahou se dají překonat mnohé těžkosti. Na získané zkušenosti možná někteří z nich naváží ve svém budoucím profesním životě. Za své podnikatelské úsilí žáci v závěru školního roku obdrželi certifikát dokládající, že úspěšně zvládli program Junior Achievement  Firma. Snímky jsou z předávání certifikátů ve třídě 3.4, která nejlépe a včas zvládla také všechny formality spojené s ukončením činnosti studentské firmy.

Text a foto Jan Pek

firma1
firma2
firma3
firma4