"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V tomto školním roce začal další společný projekt žáků naší školy a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu.

Je zaměřen výtvarně a žáci tvoří figurální skulptury. Již 10. listopadu byly zahájeny práce v Regensburgu a poněkolikerém odkladu přijela malá skupinka bavorských gymnazistů ve čtvrtek 22. června k nám. V obou školách se paralelně ztvárňuje tentýž námět, neboť rozpracovaná díla by nebylo možné převážet. Z naší strany se do projektu zapojila skupina žáků třídy 5.8 a vyučující Mgr. Emilie Nosková a Mgr. Alena Poulová.

Text a foto Jan Pek

vv1
vv2
vv3
vv4
vv5
vv6