"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve středu 19.dubna vyrazili žáci třídy 7.8 na dějepisnou exkurzi do Prahy.

Cestou z hlavního nádraží k Václavskému náměstí míjeli budovu tzv.Pečkárny, nechvalně proslulého sídla gestapa, kde bylo během 2.sv.války mučeno a zabito mnoho lidí. Poté již jejich kroky zamířily k památníku heydrichiády, který se nachází v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje. Tady se po atentátu na Heydricha ukrývalo 7 parašutistů, jejichž životy zde vyhasly 18.6.1942 kvůli zradě jednoho z nich, Karla Čurdy. Mimochodem, ten má na svědomí životy dalších asi 300 lidí, příslušníků rodin parašutistů nebo těch, kteří jim pomáhali. Těmto obětem je věnován památník před pravoslavným kostelem.Nejprve studenti zhlédli dokumentární film věnovaný rekonstrukci atentátu i následným perzekucím. Poté se odebrali s průvodcem do krypty, aby blíže poznali místo, kde se parašutisté ukrývali a statečně odolávali německé převaze. Viděli například i místo, kde jeden z parašutistů zanechal krvavou stopu, ze které se v současné době vědci snaží určit jejího původce. Prohlédli si i interiér pravoslavného kostela, jehož kněží poskytli parašutistům úkryt, za což i oni zaplatili životem.Druhou jejich zastávkou bylo Židovské město. Ve Staronové synagoze jim průvodkyně přiblížila nejen dějiny židů, ale i podstatu a zvyky židovského náboženství. Na zdech Pinkasovy synagogy, která je věnovaná obětem holocaustu, pak studenti objevili i jména obětí z Domažlic a okolí. Navštívili také Starý židovský hřbitov z 15.století, kde si prohlédli náhrobky slavných osobností, např. rabbi Löwa, tvůrce Golema, či symboly na jednotlivých stélách. Prohlídku ukončili v Židovském muzeu, kde si přiblížili židovské svátky. Exkurze se vydařila i díky zajímavým výkladům obou průvodců.

Text a foto Petra Šlajsová

img_4303
img_4305
img_4311
img_4312
img_4313
img_4314
img_4318
img_4319
img_4329
img_4333
img_4338
img_4343
img_4344
img_4345
img_4351
img_4353