"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 3. března se studenti třetích ročníků společně se studenty ze semináře ZSV čtvrtého ročníku zúčastnili besedy s europoslance JUDr.Jiřím Pospíšilem, který naše gymnázium navštívil již podruhé.

Minulé setkání se konalo před dvěma roky. Po usazení všech účastníků setkání z řad studentů a pedagogického sboru následovalo netrpělivé čekání. Krátce po desáté hodině bylo vše připraveno a přednáška mohla začít.

Na úvod se nám europoslanec JUDr. Pospíšil představil a setkání zahájil úvodní řečí, ve které nás seznámil s programem přednášky. Náplní besedy byla především problematika Evropské unie a následná diskuze se studenty. Výklad byl obohacen o prezentaci, díky níž jsme mohli lépe pochopit prezentované téma. V průběhu přednášky padlo právě na nás studenty několik dotazů, na které jsme však, bohužel ne vždy byli schopni odpovědět, ať už kvůli neznalosti, či nesmělosti. Řešily se otázky související se samotnou podstatou EU jako například: čím se vlastně liší od ostatních mezinárodních sdružení, jaké jsou hlavní orgány EU a jaká je jejich funkce, kde EU sídlí a proč, jak probíhá hlasování v parlamentu, kolik mají jednotlivé země zástupců a mezi koho se jednotliví zástupci řadí a mnoho dalších. Nechybělo ani pár vtipných poznámek ze strany JUDr. Pospíšila, což většinu studentů samozřejmě pobavilo. JUDr. Pospíšil rovněž ve svém výkladu zmínil i to, že zastupuje Plzeňský kraj nebo že je členem Výboru pro vnitřní trh. I gymnázium se během přednášky pochlubilo, když paní ředitelka vyzdvihla bývalou studentku naší školy, která dnes působí jako překladatelka, právě v rámci orgánů Evropské unie v Bruselu. Závěrečná část setkání byla věnována dotazům. Zazněly otázky týkající se obecných problémů EU, názorů samotného pana Pospíšila na tyto problémy a na problémy, které mohou v budoucnosti nastat. Ačkoliv určitě ne všichni přítomní sdíleli stejné či podobné názory jako pan Pospíšil, dostali jsme jako obyvatelé členské země EU příležitost blíže se seznámit s fungováním této organizace a můžeme si tak utvořit svůj vlastní názor.

Vladimíra Cimbolincová

posp_2017_1
posp_2017_2
posp_2017_3
posp_2017_4
posp_2017_5
posp_2017_6
posp_2017_7
posp_2017_8
posp_2017_9
posp_2017_10
posp_2017_11
posp_2017_12
posp_2017_13