"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

     Po stém výročí vypuknutí první světové války a po loňském 90. výročí úmrtí J. Š. Baara jsme si v první prosincový pátek komponovaným hudebně-dramatickým pásmem připomněli další významnou událost, a to 700 let od narození Karla IV.

Dopoledne se v kině Čakan uskutečnila dvě školní představení a od 18,00 hod. se hrálo pro veřejnost.      V programu se střídaly scénky, mluvené slovo, promítání, písně i tanec. Diváci poznali nejen Karla IV., ale také jeho manželky a děti, významné osobnosti z doby jeho vlády a dozvěděli se i ledacos zajímavého o stavbách, které nechal vybudovat, či o českých korunovačních klenotech. Nechyběl ani pohled na všední život na královském dvoře nebo prezentace na téma Lucemburkové a Domažlicko.      Závěr pořadu patřil obrazu Karla IV. v literatuře a filmu. Příhodnou tečkou se stalo rozverné hudebně-scénické vystoupení inspirované muzikálem Noc na Karlštejně. Text a foto Jan Pek

k_2
k_3
k_4
k_5
k_6
k_8
k_10
k_11
k_12
k_14
k_15
k_16
k_17
k_18
k_19
k_20