"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Vánoční koncerty již tradičně uzavřely kalendářní rok na naší škole.

Hudebně a pěvecky nadaní studenti potěšili svými vystoupeními své spolužáky i učitele a v pěkně vyzdobené jídelně (díky, výtvarníci) navodili tu správnou předvánoční atmosféru. V závěru nechybělo ani vystoupení početné skupiny pedagogů, kteří dokázali, že zpěv ani hra na hudební nástroje jim nejsou cizí.

Fotografie z konzertů jsou ve fotogaalerii.