"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Obecně prospěšná společnost AFS Mezikulturní programy kromě jiné činnosti zprostředkovává také roční zahraniční pobyty pro středoškolské studenty. Její žádosti o umožnění jednoho takového pobytu vyšlo vstříc také naše gymnázium, a tak na konci září přišla na naši školu Nerea, studentka ze Španělska.

Ubytována je v hostitelské rodině. Kromě své mateřštiny mluví plynule anglicky, ale odhodlaně se jako samouk pustila rovněž do češtiny.
Byla zařazena do šestého ročníku osmiletého studia a ještě před zavedením distanční výuky se stihla seznámit s novými spolužáky, jimž anglicky povyprávěla o své rodině i své vlasti. Oni ji na oplátku provedli jak po škole, tak i po Domažlicích. Moc se jí zalíbila architektura centra města a pozorně vyslechla informace o jeho historii. Její čeští spolužáci jsou nadšeni z příležitosti zlepšit si svoji komunikaci v angličtině a chtějí, aby se v Domažlicích cítila jako doma.


Veronika Maříková