"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Podle tohoto opatření se zavírají základní školy, střední školy a vyšší odborné školy včetně školní jídelny od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Text opatření zde (klikněte).

Opatření se týká všech žáků a pedagogů. Všechny plánované akce typu olympiády, jazykové zkoušky apod. se ruší nebo přesouvají na jiný termín. Informace k zájezdu do Anglie viz níže.


Oznámení ředitelky školy pro studenty a rodiče

Počínaje pondělím 23. března budou všechny studijní instrukce od všech vyučujících GJŠB odcházet vždy v pondělí, termín zpracování pro žáky bude vždy do konce týdne.

Komunikační cesty jsou nazvážení jednotlivých vyučujících, jednotnou platformou zůstávají Bakaláři – Komens – nástěnka.

Toto opatření se vztahuje na žáky nižšího G a prvních dvou ročníků vyššího G, neboť u třetího ročníku a maturantů se automaticky předpokládá vyšší míra samostatnosti a kompetence k plánování činností.

 

Informace pro rodiče a  studenty

Výuka bude dále pokračovat online formou. Pro vzájemnou komunikaci mezi studenty, učiteli a rodiči je možné využívat následující komunikační kanály:

  • Elektronická pošta (e-mail) - kontakty na členy pegagogického sboru jsou na webových stránkách školy (odkaz).
  • Systém Bakaláři (přihlášení stejné jako pro známky) - zde budou v sekci Komens ukládány výukové materiály, úkoly atd. Je možné i odevzdávání vypracovaných úkolů a další komunikace.
  • Webové stránky školy - u předmětu jsou v sekci "Materiály ke stažení" příslušné soubory (pouze některé předměty).

Způsob zadávání výukových materiálů, odevzdávání prací apod. upřesní vyučující jednotlivých předmětů, sledujte Bakaláře, elektronickou poštu a web školy.

Studenti plní úkoly, které jim zadají vyučující prostřednictvím uvedených kanálů.

Studenti, kteří nemají/zapomněli studentský přístup do Balakářů, obdrží přístupové údaje od třídních učitelů. Kontaktujte e-mailem své třídní učitele.

Sledujte prosím vývoj aktuální situace ve sdělovacích prostředcích a oznámení na webových stránkách školy.

 

Oznámení ředitelky školy

V důsledku současné mimořádné situace, kdy neprobíhá řádná školní docházka a nejsou možné výjezdy do zahraničí, se ruší plánovaný výměnný studijní pobyt našich a francouzských studentů.

Uskutečnění/neuskutečnění pobytu v jiném termínu nelze predikovat, bude záviset na dalším vývoji situace a opatřeních vztahujících se na chod škol.