"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

P3Ještě před jarními prázdninami začala v učebně informatiky a robotiky projektová dopoledne pro žáky základních škol z Domažlicka, která se osvědčila již v minulém školním roce.

Připojené snímky zachycují průběh těchto dopolední se zaměřením na němčinu a informatiku. V němčině naše učitelky Ing. Martina Beberová a Mgr. Lenka Ledvinová nejprve promítly krátký film o zámku Neuschwanstein, po jehož zhlédnutí žáci plnili úkoly z pracovních listů. Poté následovala práce s výukovým programem Tangram včetně poslechových cvičení a procvičování reálií německy mluvících zemí. Dopoledne věnované informatice bylo zaměřeno na programování již sestavených robotických vozítek tak, aby dokázala absolvovat dráhu stanovené délky, zastavit před překážkou, popř. vyhnout se překážce na své trase. Vše vyžadovalo větší počet pokusů, než se podařilo naprogramování doladit tak, aby vozítko dokázalo stanovené úkoly splnit. Toto projektové dopoledne vedli naši vyučující informatiky Mgr. Martina Svobodová, Ing. Josef Šerlovský a Ing. Josef Lípa.

Text a foto Jan Pek

Projektové dopo...
Projektové dopo...
Projektové dopo...
Projektové dopo...
Projektové dopo...
Projektové dopo...