"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Stalo se již tradicí, že v průběhu 1. pololetí  každého školního roku přijímají pozvání do maturitního společenskovědního semináře někteří naši absolventi - nyní vysokoškolští studenti, aby budoucím maturantům pomohli v často nelehkém  rozhodování,

na kterou vysokou školu podat přihlášku a jaký studijní obor zvolit. Student Jakub Veber diskutoval s maturanty ohledně svých zkušeností se studiem psychologie a speciální pedagogiky, student Petr Hammerle předal informace ke studiu práv - má osobní zkušenost jak s plzeňskou právnickou fakultou, tak pražskou. V brzké době očekáváme besedu s Tomášem Plzákem, který bude hovořit o studiu ekonomie. Hlavní přínos besed spatřuji v tom, že výše jmenovaní VŠ studenti představí našim maturantům svůj studijní obor, vysvětlí cíle a zaměření studia, jeho náročnost a případné praktické uplatnění. Podle frekventovaných otázek studentů na absolventy soudím, že maturanty trápí také mnohdy nelehké podmínky přijímacího řízení na vysněnou fakultu a vítají praktické a taktické rady, jak se co nejlépe připravit na scio testy, jakou odbornou literaturu při přípravě preferovat a podobně. I ti studenti, kteří o besedovaný obor nemají přímo zájem, najdou v besedách cenné informace - o organizaci vysokoškolského studia obecně, o možnosti ubytování v univerzitních městech, o náročnosti různých typů studií atd. Všem absolventům, kteří se na svoji alma mater vracejí s cílem naprosto nezištně pomoci maturantům s jejich důležitou životní volbou - výběrem budoucí profese, bych touto cestou chtěla upřímně poděkovat. Za rok se zase budeme těšit!

Pavlína Vondrašová