"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Naše škola je zapojena do programu Evropské unie na podporu jazykového vzdělávání pedagogů i dalších zaměstnanců škol Erasmus+, díky němuž měli někteří učitelé cizích jazyků i pracovníci vedení našeho gymnázia možnost vycestovat do zahraničí na kurzy německého, anglického a francouzského jazyka.

Učitelé, kteří se jich zúčastnili, přichystali pro žáky kvíz zaměřený na země a místa, kde jejich kurzy probíhaly. Konkrétně se jednalo o bavorský Regensburg, rakouskou metropoli Vídeň, skotský Edinburg, anglický Norwich, francouzský Brest a Maltu, kde se uskutečnil jeden z kurzů angličtiny. Nechyběly ani otázky zaměřené na samotný program Erasmus+. Žáci řešili kvízové otázky pomocí tabletů, základní informace našli na panelech s velkoformátovými fotografiemi a stručnými informativními texty, mohli využít také internet. Pro úspěšné řešitele byly připraveny drobné ceny v podobě propagačních materiálů programu Erasmus+.

Celá akce nesla název Erasmus Day, uskutečnila se 11. října a zúčastnili se jí žáci pěti tříd (2.8, 3.8, 4.8, 5.8 a 2.4).  Na naší škole se tento den konal poprvé, v naší republice měl svoji premiéru již loni, kdy se do něj zapojilo celkem 39 evropských zemí.

Text a foto Jan Pek

Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...
Erasmus Day 201...