"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V sobotu 21. září se uskutečnila již 27. vzpomínková pěší pouť z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Wald inspirovaná putováním manželů Králových z románu J. Š. Baara ´Lůsy´,

kteří se vypravili z Klenčí do furthského kostela vyprosit si narození syna. Hlavním organizátorem této akce je Kruh přátel česko-německého porozumění ve spolupráci s Klubem českých turistů Domažlice a Lesním spolkem (Waldverein) Furth im Wald.


Slavnostní zahájení se konalo před klenečským hřbitovem, kde účastníky z obou stran hranice přivítali hlavní organizátor Jürgen Kögler z Furthu a klenečský starosta Jan Bozděch. Mluvené slovo se během zahájení střídalo s hudbou a zpěvem sboru Haltravan a dvojice našich studentek v chodských krojích. Jürgen Kögler také připomněl, že před několika lety naši žáci společně se svými vrstevníky z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu během výtvarného workshopu zhotovili a poté podél trasy tohoto pochodu společně instalovali několik reliéfů s motivy z pouti manželů Králových a s jednoduchými českými a německými nápisy.
Po položení květin na Baarův hrob se pochodníci vydali na cestu vedoucí přes Chodov, Pec pod Čerchovem a Schafberg k furthskému hřbitovnímu kostelíku, kde byla celebrována mše.


Text Jan Pek, foto Petr Matějka

 

foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
Pouť Klenčí - F...
Pouť Klenčí - F...
Pouť Klenčí - F...
Pouť Klenčí - F...