"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 17.9.2019 se skupině žáků našeho gymnázia naskytla jedinečná příležitost setkat se s bývalým profesionálním hráčem amerického baseballu Gregem McCarthym, který se už několik sezón  angažuje jako kouč domažlického baseballového klubu The Wolfs.

Pro 23 žáků nižšího gymnázia, kteří buď projevili zájem o baseball nebo o možnost dál zapracovat na své angličtině, byl připraven pestrý program, který propojoval jazykové a sportovní dovednosti.Celé dopoledne studenti hovořili anglicky s rodilým mluvčím, seznámili se s historií a pravidly baseballu a hru si prakticky vyzkoušeli pod vedením profesionálního trenéra. Program byl zahájen v počítačové učebně gymnázia rozhovorem s panem Gregem McCarthym. Žáci se zajímali například o to, jak s baseballem začínal, co ho k tomuto sportu přivedlo a jak je těžké dostat se do nejvyšší americké basebalové ligy. Dále se studenti ptali na nejlepší i neobtížnější okamžiky v jeho aktivní kariéře a také na jeho bohaté trenérské zkušenosti.Poté jsme požádali jednoho z našich starších studentů a zároveň jednoho z nejperspektivnějších hráčů domažlického klubu The Wolfs Pavla Zelenku, aby nás seznámil s historií hry a jejími pravidly. Je na místě připomenout, že i tato prezentace probíhala v angličtině.

V druhé části projektového dne jsme se vydali na hřiště prakticky ověřit, do jaké míry žáci pravidla baseballu pochopili. Ačkoli mnozí ze zúčastněných studentů drželi baseballovou pálku v ruce poprvé, vedli si na výbornou a zároveň projevili velmi soutěživého ducha ve všech aktivitách, které pro ně Greg McCarthy připravil. Během sportovního zápolení čas rychle uběhl a studenti jen velmi neradi opouštěli hřiště. Ovšem bylo na čase vrátit se zpět do školy k poslední části projektového dne, jíž byl zábavný minitest, který měl ukázat, co si o basebalu a o našem americkém hostu studenti zapamatovali. Ti, kdo prokázali, že si z baseballového dopoledne odnášejí nové znalosti, odcházeli i s malou sladkou odměnou.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat panu Gregu McCarthymu, který se mnou na projektu spolupracoval, za to, že našim studentům umožnil jednak upevnit jejich znalosti angličtiny a jednak poznat kouzlo hry, kterou sám přirovnává k šachům, kde se však místo figurek přesouvají hráči. Doufejme, že někteří z těch, kteří se akce zúčastnili, se  budou baseballu v budoucnu věnovat.

Mgr. Štěpánka Borovičková

Proj. den baseb...
Proj. den baseb...
Proj. den baseb...