"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Během dvou let byly tablety využity celkem při 400 vyučovacích hodinách,a to jak při technických a přírodovědných, tak i humanitních předmětech. Tuto formu výuky realizovalo alespoň při jedné své hodině 23 učitelů.

Při přípravě jim byl nápomocen metodik ICT, který při vlastní výuce řešil případné technické problémy. Funkci metodika ICT plnili vyučující výpočetní techniky Mgr. Martina Svobodová, Ing. Hana Slachová a Ing. Josef Šerlovský.

Hlavní důraz byl kladen na procvičování a upevňování učiva. Tablety byly dále využívány na vyhledávání informací k nové látce nebo ke klasifikovanému  testování znalostí. Zpočátku jsme využívali především již hotové online materiály, později jsme vytvářeli materiály vlastní. Ty jsme uložili na online úložiště, a tak se žáci k nim kdykoliv dostali. Nejvíce se nám osvědčily populární aplikace vytvořené v LearningApps, google formuláře a kvízy.

Tablety ve výuce jsou pro žáky samozřejmě zpestřením, ale hlavními výhodami je možnost individuálního tempa každého žáka, okamžitá zpětná vazba a možnost zopakovat si danou látku o přestávce, v autobusu nebo doma na telefonu, tabletu nebo počítači.

Pro učitele je zpočátku náročné takovouto výuku připravit, ale později to většina z nich zvládne sama. Delší čas na přípravu vyučovací hodiny učitelům vyvažuje fakt, že své materiály mohou použít opakovaně.

Martina Svobodová