"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dopoledne předposledního dne školního roku strávili žáci vyšších tříd na akci, kterou její hlavní organizátor, učitel tělocviku Mgr. František Novák, nazval "Přežití v přírodě".

V parku je očekávalo devět stanovišť, kde se učili rozdělávat oheň různými prostředky, poznali různé způsoby filtrování vody, zkusili si vybudovat provizorní přístřešek a dozvěděli se, co a proč patří do správné KPZetky. Nechybělo ani poskytování první pomoci či základy orientace v terénu. Žáci se také dozvěděli, jaké rostliny a plody jsou poživatelné, vžili se do role Robina Hooda při střelbě z luku a foukačky a zájemci si mohli také zkusit rozebrat samopal a pak jej zase složit dohromady tak, aby žádná součástka nezbyla.     

Text a foto Jan Pek

Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...
Den přežití 201...