"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 7.5.2019 proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu. V tento den se volilo také na stovkách dalších středních škol v celé republice.

Voleb se mohli zúčastnit pouze studenti vyššího gymnázia, účast byla dobrovolná a většina studentů tuto možnost - vyzkoušet si průběh volebního aktu -  také využila. Jedna učebna byla proměněna ve volební místnost, kde nechyběla skutečná volební urna (zapůjčená z obecního úřadu jedné obce), zástěna pro možnost tajné úpravy volebního lístku a samozřejmě nechyběla ani volební komise. Zdárný průběh voleb organizačně zajistila třída 6.8.

Potenciální voliči se vždy shromáždili ve volební místnosti a studenti ze třídy 6.8 jim podrobně vysvětlili, jak technicky probíhají "skutečné" volby a s jakými odchylkami proběhnou volby  "nanečisto" u nás ve škole. Rozdíly byly například v tom, že studenti nepředkládali volební komisi průkazy totožnosti, pouze nahlásili jméno a příjmení. Za plentou nevkládali hlasovací lístek do neoznačené obálky, ale pouze jej přehnuli tak, aby při vhození do urny nebyl vidět jimi zakroužkovaný kandidát. Dále nemohli, na rozdíl od skutečných voleb, využívat preferenční hlasy a kroužkovat konkrétní kandidáty jednotlivých stran.

Kromě těchto rozdílů však volby proběhly podobně jako v reálu, studenti se během informačního bloku dozvěděli mnohé podrobnosti o volbách konaných v ČR a zejména o důležitosti voleb jako základního  a nenahraditelného principu demokratické formy vlády. Dalších voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 se tito (zatím neplnoletí) studenti možná po dnešní vlastní zkušenosti zodpovědně zúčastní.

Garantem voleb a autorem této zprávy jsou: Pavlína Vondrašová, Šárka Fišrová