"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Studenti 3. ročníků si vytvořili na začátku školního roku 2018/2019 studentské firmy,

které pracují pod záštitou Junior Achievement,o.p.s. Každá firma si v říjnu vytvořila svůj podnikatelský plán, určila hlavní produkt prodeje, zvolila název firmy a odhlasovala vedení týmu. V průběhu roku firmy nabízejí své produkty ostatním studentům a zaměstnancům školy. Několikrát do roka je nabízena speciální nabídka produktů např. před Vánoci, Velikonoci, na Valentýna, na Dni otevřených dveřích.

Činnost firem bude ukončena v červnu a firmy následně zhodnotí, jak byly úspěšné a zda si přivydělaly nějakou korunu na maturitní ples.Jak sami studenti hodnotí, činnost ve firmě je naučila nejen převádět teoretické znalosti do praxe, ale také zodpovědnosti, vzájemné spolupráci, úctě, respektu.

V měsíci červnu čeká studenty, kteří vyplnili první i druhý sebehodnotící dotazník, možnost přistoupit k certifikaci a získat tak „Certifikát podnikatelských dovedností“.