"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Po tři poslední únorová dopoledne zaplnili nově vybavenou multimediální učebnu provýuku cizích jazyků a robotiky žáci základních škol z Domažlicka, kteří mají zájem o studium na našem gymnáziu, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli moderní vyučovací metody, které tato učebna umožňuje.

Úterý 26. února patřilo angličtině a žákům 7. tříd ZŠ. Na úvod se při poslechu se sluchátky pokusili zjistit chybějící části textu písně, kterou se pak snažili přeložit do češtiny tak, aby slova zapadala do melodie a rytmu. Potom žáci dostali krátká hesla z anglických novinových článků a na internetových stránkách BBC News hledali mezi nejnovějšími zprávami tu, v níž se příslušné heslo nachází. Třetí část programu byla vyhrazena týmové spolupráci přijazykových soutěžích. Program připravily učitelky angličtiny Patricie Dvořáková a JaroslavaVecková.

Ve středu přišli deváťáci, které čekala němčina a úkoly využívající výukový program Tangram připravené Martinou Beberovou a Lenkou Ledvinovou. Žáci si hravou formou zopakovali reálie německy mluvících zemí, procvičili si výslovnost, slovní zásobu i poslech a čtení s porozuměním. Poté zhlédli krátký film o bavorském zámku Neuschwanstein a řešili úkoly z pracovních listů, které k filmu dostali. Ani toto dopoledne nechyběla soutěž – týmy jednotlivých škol luštily školní německé křížovky.

Čtvrtek byl vyhrazen informatice a robotice a učitelé Martina Svobodová, Josef Lípa aJosef Šerlovský pracovali opět s žáky 7. tříd. Po prvotním seznámení s pojízdným robotem a jeho oživení se ho učili ovládat. Přitom poznali, jak se na PC tvoří základní počítačové programy pro ovládání robota. Vyvrcholením programu byla soutěž týmů jednotlivých ZŠ. Její první část tvořila jízda na přesnost, při níž žáci museli robota naprogramovat tak, aby po ujetí 200 cm zastavil koly přesně na čáře. Druhé kolo pak bylo ještě náročnější, robot musel po přímé jízdě zastavit pokud možno přesně 10 cm před překážkou a zatroubit. Nastavovací jízdy probíhaly velmi hekticky, jednotlivé týmy každou chvíli odbíhaly spěšně upravit naprogramování svého robota tak, aby při soutěžní jízdě splnil stanovené úkoly co nejpřesněji.

Rekonstrukce uvedené učebny a její vybavení byly financovány z projektu IROP. Uvedenými třemi dopoledni ovšem spolupráce našeho gymnázia se základními školami nekončí, jejich žáci k nám zavítají opět v březnu, kdy je čeká program zaměřený na biologii.

Text Jan Pek, foto Patricie Dvořáková a Jan Pek

Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...
Projektové dny ...