"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

První červnový pátek převzali absolventi čtyř, šesti a osmiletého studia v obřadní síni domažlické radnice za přítomnosti starosty města Ing. Miroslava Macha svá maturitní vysvědčení.

Skupina studentů, kteří složili zkoušky na Deutsches Sprachdiplom (DSD), obdržela rovněž certifikáty dokládající úspěšné zvládnutí této mezinárodně uznávané zkoušky. Kulturní program zajistil gymnaziální pěvecký sbor Bel canto. Také většina jeho členek se letos rozloučila s gymnáziem. Nyní nezbývá než popřát absolventům naší školy úspěšné vykročení do života.

Text a foto Jan Pek

Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...
Maturitní vysvě...