"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

    V pátek 13. dubna se třídy 2.6 a 3.6 z naší školy zúčastnily poutavé a zajímavé besedy s Asafem Auerbachem – Wintonovým dítětem, který studentům barvitou formou líčil příběh toho, jak byl zachráněn před nacisty díky podnikavosti pana Wintona. 

Beseda se uskutečnila v Muzeu Chodska a zorganizovala ji Mgr. Kristýna Pinkrová.     Nejen že bylo celé povídání díky autentičnosti velice záživné, ale bylo i poučné. Sám Asaf Auerbach většinu posluchačů překvapil tím, že i přes svůj pokročilý věk je velice čilý, ale i tím, jak přes všechno zlo, které prožil, nahlíží na svět stále s humorem.     Po vyprávění následoval blok otázek, kdy studenti mohli vznést své zajímavé doplňující dotazy, na které tento osobitý ,,mladík“ vždy ochotně a s úsměvem odpověděl. Navíc tento čilý pán dokázal vtipně okomentovat i probíhající situace, jako např. ticho mezi otázkami.    

Všichni studenti si tuto besedu moc užili, a to nejen kvůli tomu, že se nemuseli učit, ale i kvůli výjimečnosti celé akce a množství zajímavých informací, které se dozvěděli.

 

Libor Votýpka a Adam Mikeš

 

Beseda_1
Beseda_2