"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

U3V 1V úterý 28. srpna byl za účasti místostarosty Domažlic JUDr. Zdeňka Nováka zahájen další ročník Univerzita třetího věku.

Většinu posluchačů tvoří ti, kteří tuto formu vzdělávání navštěvovali již v minulých letech. Měli možnost přihlásit se ke studiu do konce května a poté dostali tuto možnost i další zájemci. Kapacita dvou studijních skupin byla velmi rychle naplněna, a proto byl vypracován také seznam ´čekatelů´. Přijatí posluchači zaplatili školné ve výši 600 korun.

Všechny v tomto školním roce čekají přednášky tří lektorů. Mgr. Jaroslava Vecková je seznámí s anglickou literaturou i reáliemi,Mgr. Tomáš Javorský se bude věnovat evoluční biologii a Mgr. Jaroslava Wollerová indiánským kulturám.

Každý z lektorů bude mít v obou skupinách po 6 přednáškách. Ty by teoreticky měly být dvouhodinové, ale sami posluchači uvádějí, že kvůli jejich zájmu a dotazům se často protáhnou. Nedílnou součástí našeho U3V jsou také společné výlety a exkurze. Již za dva dny se zájemci vypraví na společný výlet do Šitboře. V plánu je také mnohem delší exkurze, a to do Anglie. Její realizace ovšem závisí především na tom, zda se najde dostatečný počet zájemců.

Text a foto Jan PekU3V 2