"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 Hned na začátku školního roku ve dnech 3. – 5. září 2019 proběhl seznamovací kurz v mimoškolním prostředí pro nově se formující kolektivy tříd 1.8, 1.6 a 1.4.

Jak název projektu Škola plná kamarádů napovídá, šlo především o vytvoření prostoru a poskytnutí podpory pro počáteční navazování kamarádských vztahů v nových třídních kolektivech. Letos poprvé se podařilo získat finanční prostředky z projektu Šablony II, díky čemuž měli všichni studenti celý program zdarma. Každou třídu kromě výchovného poradce a školní metodičky prevence doprovodil i její třídní učitel. Odborné vedení seznamovacích aktivit měla na starost lektorka Bc. Jana Hendrichová. Projekt byl realizován v prostorách historického statku v Draženově, kde žáci po dopoledních seznamovacích aktivitách také poobědvali výborný kuřecí řízek, aby se posilnili na zpáteční cestu do Domažlic, kterou absolvovali (stejně jako ráno) pěšky. Naštěstí nám počasí přálo...

Z adaptačního pobytu si naši noví studenti odnesli plno informací o nových spolužácích, první společné veselé historky a také první zamyšlení nad pravidly vzájemného soužití, která pomohou ve třídách zformovat a hlavně udržet bezpečný třídní kolektiv, ve kterém si každý najde své místo a kde mu bude dobře. "A teď už je to na vás … ! ", loučila se se studenty závěrem programu lektorka. A za mě dodávám: "Ať se Vám daří!"

autor: P. Vondrašová

Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019
Adaptační_2019