"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

15. listopadu 2017 se 86 studentů naší koly zúčastnilo testů Cambridge English. Studenti si zvolili 3 jazykové úrovně pro tyto zkoušky. 

Zkoušek PET na úrovni B1 podle společného evropského referenčního rámce se zúčastnilo 23 studentů, zkoušku FCE na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce si zvolilo 42 studentů a o nejnáročnější zkoušku na úrovni C1 podle společného evropského referenčního rámce se pokusilo 21 studentů.

Testy byly vyhodnoceny lektorkou jazykové školy Eufrat Mgr. Lucií Kočandrlovou a studenti se tak v první polovině prosince dozvěděli, jak úspěšně si v těchto zkouškách vedli. Výsledky ukazují studentovi, jak dobře již ovládl jazyk a zda si může troufnout složit placené zkoušky Cambridge English, které jsou důležité pro jeho budoucí studijní i pracovní dráhu. 

Petr Diviš