"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

     Ve středu 30. ledna si 12 žáků naší školy vyzkoušelo na nečisto ústní část zkoušek Cambridge English. Od lektorky Mgr. Lucie Kočandrlové se naši studenti dozvěděli, jaké části má ústní zkouška, jaké dovednosti jsou vyžadovány pro zvolenou úroveň zkoušky a jaké strategie je dobré použít, aby zlepšili svoji úspěšnost.

     Na závěr si mohli studenti vše prakticky vyzkoušet. Lektorka Mgr. Lucie Kočandrlová hodnotila velmi kladně výkony studentů, kteří se chytají na jaře složit jak zkoušky First Certificate (úroveň B2 podle SERR), tak i zkoušky Advance English (úroveň C1 podle SERR).

Vypracoval: Mgr. Petr Diviš