"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 Již několik let je Gymnázium J.Š. Baara přípravných centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. Naši žáci mají proto možnost složit tyto zkoušky na půdě naší školy. 

V letošním roce se o složení těchto zkoušek pokusilo celkem 18 studentů oproti loňským jedenácti, z čehož je vidět, že zájem o tyto prestižní mezinárodní zkoušky stále roste.       

 V pátek 16. března 2018 skládalo 11 studentů zkoušky na úrovni B2 (FCE) podle společného evropského referenčního rámce. Již na konci minulého měsíce proběhly zkoušky na úrovni C1 (CAE), kterých se zúčastnilo 7 studentů. Všichni studenti skládali ústní zkoušky na zvolené úrovni v pátek 2.3.

Nyní již jen všichni netrpělivě čekají na výsledky, které jim budou zaslány přibližně za měsíc. 

 

 Zprávu vypracoval:  Petr Diviš