"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

16. listopadu 2017 se 12 studentů naší koly zúčastnilo testů ÖSD (Rakouský jazykový diplom v německém jazyce).

Studenti si zvolili 2 jazykové úrovně pro tyto zkoušky. Zkoušek na úrovni A2 podle společného evropského referenčního rámce se zúčastnilo 6 studentů a zkoušku na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce si zvolilo také 6 studentů. 

Testy byly vyhodnoceny v následujícím týdnu lektorkou jazykové školy Eufrat Mgr. Markétou Mlnařík. Všichni zúčastnění studenti uspěli ve zvolené jazykové úrovni.  

Petr Diviš